Suomen Metsästysmuseo ry:n hallitus

Hallituksen puheenjohtaja
Tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen
Varajäsen valitaan varsinaisessa kokouksessa 2018.

Hallituksen varapuheenjohtaja
Talousneuvos Mikael Antell (Suomen riistakeskus)

Varajäsen apulaisjohtaja Jari Pigg

Riistapäällikkö Erkki Kiukas (Suomen riistakeskus)

Varajäsen riistapäällikkö Jyri Rauhala

Luokanopettaja Arto Purmonen (Suomen Metsästäjäliitto)

Varajäsen järjestöpäällikkö Teemu Simenius

Vanginvartija Lauri Jormanainen (Riihimäen kaupunki)

Varajäsen yrittäjä Jones Pohjanvuori

Suomen Kennelliiton valtuuston pj., ekonomi Eeva Anttinen

Varajäsen SKL:n hallituksen pj., FM Helena Suni

Diplomiekonomi Berndt von Frenckell

Varajäsen KTM Anders Borgström

Kansanedustaja, KM Timo Heinonen

Varajäsen professori Janne Vilkuna

Metsähallituksen aluepäällikkö Jarmo Väisänen

Varajäsen lakimies Kimmo Laine

Museoyhdistyksen kunniapuheenjohtaja FT Matti Nurmisella on hallituksen kutsumana läsnäolo-oikeus kokouksissa.