Metsästysveitsikilpailun tulokset

1. palkinto (1 000 €): Jari Liukko, Savonlinna

2. palkinto (500 €): Janne Kilpinen, Oulu

3. palkinto (300 €): Erik Nylund, Vaasa

 

Tuomaristo painotti arvioinnissaan ennen kaikkea perinteisestä puukosta poikkeavaa muotokieltä ja soveltuvuutta yhteen tai useampaan askareeseen metsästyskäytössä. Olennaisin osa käytännön soveltuvuutta arvioitaessa on luonnollisesti terä. Arviointikeskustelussa tärkeiksi tekijöiksi nousivat myös käteensopivuus pitkäaikaistakin käyttöä silmällä pitäen sekä kokonaisuuteen sopiva tukeva tuppi tai kantolaite, jossa veitsi tasapainoisesti kulkee mukana. Kaikkien palkittujen osalta mainitut kriteerit täyttyivät. Niissä yhdistyivät myös omaleimainen mutta tarkoituksenmukainen muotokieli, hyvin valitut materiaalit ja tarkka viimeistely. Viimeksi mainittu vaikutti osaltaan lopullisen voittajakolmikon valikoitumisessa ja niiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen päättämisessä.

Kilpailuun osallistuneiden 21 veitsen kokonaismäärää pidettiin uuden kilpailun kyseessä ollen varsin hyvänä. Tuomaristoa ilahdutti se, että  joukossa oli myös töitä, joissa oli ennakkoluulotonta kokeilunhalua ja uusia, käytännönläheisiä ideoita. Mikä tärkeintä, yhtään tylsää työtä joukossa ei kirjaimellisesti tai kuvaannollisesti ollut.

Alkuperäisen aikataulun mukaan palkinnot oli tarkoitus jakaa 15.9., mutta koska tuomaristo henkilömuutos- ja aikataulusyistä pääsi koolle vasta 13.9., palkinnot jaetaan perjantaina 12.10. Kilpailuun osallistuneet työt ovat esillä museossa kuitenkin jo 18.9. alkaen.

Tuomaristoon kuuluivat järjestöpäällikkö Teemu Simenius Metsästäjäliitosta, Puukkoseuran rahastonhoitaja Risto Mikkonen ja Metsästysmuseon museopalvelupäällikkö Perttu Matero.