Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa kunnat ovat jättäneet tarjouksensa uuden museon perustamissuunnitelmaksi. Tarjouksen jättivät Imatra, Pyhtää ja Riihimäki. Kaikkien kolmen kunnan esitykset tarjoavat riittävän rahoituksen investoinnin toteuttamiselle. Jatkossa selvitetään museotoiminnan jatkuvan rahoituksen ja laadullisen sisällön kokonaisuutta ja toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on saada toukokuun aikana päätös hankkeen etenemisestä.

Perustettava Erä- ja luontokulttuurimuseo toimisi luonnon virkistyskäytön esittelyn ja kokemisen keskuksena, joka jatkaisi Suomen Metsästysmuseon ja Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen tekemää museotyötä. Uusi museo tulisi esittelemään kokonaisvaltaisesti luonnon virkistyskäyttöä ja opastamaan ihmisiä perinteisten ja uusien harrastusten pariin. Museo toimisi siis aktiivisena oppimiskeskuksena, joka tarjoaisi uusia oivalluksia sekä käytännön taitoja vapaa-ajan viettoon luonnon parissa.

Kuva: Suomen Metsästysmuseon kuva-arkisto.