Hanke uuden luonnon virkistyskäyttöä esittelevän Erä- ja luontokulttuurimuseon perustamiseksi on edennyt uuteen vaiheeseen. Yli kuudenkymmenen museosta kiinnostuneen kunnan joukosta 24 toimitti ehdotuksen museon sijaintipaikaksi. Tarkemmat neuvottelut ja selvitystyö sijaintipaikasta on toistaiseksi käynnistetty Imatran, Oulun, Pyhtään, Riihimäen ja Rovaniemen kanssa. Mahdollista on käynnistää neuvotteluja vielä useammankin kanssa, jos tarjoajien lähtötietoihin löytyy uusia avauksia tai näkökulmia.

Hankkeen asiantuntijaryhmä vierailee kunnissa ja käy tarkemmin läpi kuntien tekemiä ehdotuksia. Ryhmän apuna on Suomen Metsästysmuseoyhdistyksen ja Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen hallitukset sekä edustajat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Museovirastosta. Jatkoselvittelyn aikana kuntien kanssa käydään keskusteluja ja perehdytään tarkemmin ehdotuksiin uuden museon sijainnista, resursseista, yhteistyösuunnitelmista ja rahoituksesta.

Käydyt neuvottelut ovat osoittaneet, että hakijakunnissa on enemmän potentiaalia, kuin ovat hakemuksessa osanneet tuoda esille. Toisaalta selvitystyö tulee viemään merkittävästi ennakoitua enemmän aikaa. Sijaintipaikan mahdollisuudet eivät suoraan riipu rahoituksesta tai kävijämääristä, vaan selvittää pitää myös, miten museo nivoutuu kaupungin infrastruktuuriin, strategioihin, kehittämissuunnitelmiin ja sidosorganisaatioiden toimintaan. Toteutuksen konsepti on erilainen, jos paikkakunnalla on jo valmiina tiloja, kuten kokoelmakeskus tai jos kaupungilla on erityisiä tavoitteita tapahtuma- ja kokoustoiminnan suhteen.

Hankkeen projektipäällikkö Timo Kukko toteaa: ”Merkille pantavaa on, että aloite museon saamisesta paikkakunnalle on yleensä syntynyt kuntalaisilta tai luottamushenkilöiltä. Yleisesti kulttuurilaitosten perustamista ajaa kaupungin virkamieskoneisto, mutta nyt liikkeellä ovat kansalaiset, jotka kokevat tämän museon koskettavan heidän elämäänsä.”

Hankkeen aikataulu on ollut kunnille tiivis ja useissa kunnissa on kaupunkilaisten kiinnostus herännyt julkisuuden myötä. Museohanke on käynnistänyt useilla alueilla kuntien välisen yhteistyön pohdintaa. Taustalla on havainto, että matkailijat eivät matkusta pisteeseen, vaan alueelle. Erämuseo tulee olla suurelle yleisölle helposti saavutettavassa paikassa, mutta ohjelmapalveluita toteutetaan laajalla alueella ympäristössä. Hankkeen asiantuntijaryhmä ei näin täysin sulje pois mahdollisuutta uusienkaan avausten vastaanottamiselle.

 

Ehdotuksen museon sijaintipaikaksi toimittaneet kunnat:

Imatra

Joensuu

Keuruu

Kokemäki

Kuhmo

Kuusamo

Lieksa

Oulu

Padasjoki

Parkano

Pori

Porvoo

Pyhtää

Rantasalmi

Ranua

Rautalampi

Riihimäki

Rovaniemi

Savonlinna

Sodankylä

Sotkamo

Vihti

Viitasaari

Virrat