Professori Heikki A. Reenpää oli kirjankustantaja viidennessä sukupolvessa. Hän jatkoi isoisänsä Alvar Renqvistin perintöä sekä Otavan yritysjohtajana että bibliofiilinä ja metsästäjänä. Heikki A. Reenpää kuoli 98-vuotiaana kotonaan Helsingin Kaivopuistossa 18. syyskuuta 2020.

Heikki A. Reenpää aloitti työskentelyn Otavassa vuonna 1945. Hän toimi aluksi mainospäällikkönä ja myyntijohtajana siirtyen toimitusjohtajaksi vuonna 1968. Otavan hallituksen puheenjohtaja Reenpää oli vuosina 1979–2000. Lisäksi hän oli lähes 30 vuotta Suomen kustannusyhdistyksen puheenjohtaja ja työskenteli johtotehtävissä monissa säätiöissä ja rahastoissa.

Professori Heikki A. Reenpää (toinen oik.) eräkirjaston avajaisissa Suomalaisella Klubilla vuonna 1999.

Suunnitelmallinen kirjojen kerääminen alkoi vuonna 1939, kun isoisä lahjoitti Heikki A. Reenpäälle valikoiman Joel Lehtosen ensipainoksia. Vuosikymmenten aikana keräämänsä mittavan kirjaston Reenpää lahjoitti Kansalliskirjastolle vuonna 2004. Kokoelma käsittää noin 20 000 teosta, pääasiassa vanhaa suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta 1600- ja 1700-luvuilta. Lahjoituskokoelma täydensi Kansalliskirjaston varhaisen suomalaisen kirjallisuuden vaikeasti hankittavia kokoelmia sisältäen runsaasti mm. Raamattuja, almanakkoja, lakeja, asetuksia sekä Turun Akatemian väitöskirjoja. Otava-Reenpää-kirjasto on yksi arvokkaimmista Kansalliskirjaston saamista lahjoituksista kautta aikojen.

Heikki A. Reenpää oli kirjallisuuden lisäksi monialaisesti tukemassa suomalaista kulttuuri- ja taide-elämää. Hän osallistui aktiivisesti kansalaisjärjestöjen toimintaan esimerkiksi Pro Karelia –yhdistyksessä sekä Eino Leino -seurassa. Lähellä hänen sydäntään olivat myös koirien kasvattaminen ja metsästysharrastus kaikessa monipuolisuudessaan, eräkirjojen keräämistä unohtamatta. Helsingin Suomalaisella Klubilla sijaitsevan metsästys- ja kalastuskirjastonsa Heikki A. Reenpää lahjoitti juhlallisesti Suomen Metsästysmuseolle 23.4.1999. Kokoelma sisälsi tuolloin noin 1 200 titteliä, yhteensä noin 25 hyllymetriä. Vähäkallion kabinetissa kirjastoa saivat käyttää kaikki Suomalaisen Klubin jäsenet.

Exlibriksellä varustettuja kokoelman kirjoja 1800-luvulta.

Professori Heikki A. Reenpään esityksestä eräkirjasto siirtyi Helsingin Suomalaiselta Klubilta Metsästyskirjaston yhteyteen loppuvuodesta 2017. Metsästysmuseo on kiitollinen saatuaan kokoelman Riihimäelle, jossa sitä säilytetään yhtenäisenä, omana kokonaisuutena. Kokoelma täydentää erityisesti ulkomaisten eräkirjojen osiota. Metsästystä ja kalastusta käsittelevien tietokirjojen lisäksi kokoelman aihepiirejä ovat Reenpään omat kiinnostuksen kohteet, mm. luonto, eläintiede, matkakertomukset, metsästyskoirat ja eräkertomukset. Lahjoituskokoelma sisältää lähes 2 000 nidettä.

Metsästysmuseon hallitus ja henkilökunta kunnioittavat Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:n ainaisjäsenen professori Heikki A. Reenpään muistoa.

Reenpään kokoelma on sijoitettuna omaan hylly-yksikköön Metsästyskirjastossa, kuvassa etummaisena.