18.11.2020

Suomeen on syntymässä uusi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä Erä- ja luontokulttuurimuseo. Päämääränä on rakentaa metsästyksen, kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn, retkeilyn ja yleisesti ottaen luonnon virkistyskäytön ja sen kestävän hyödyntämisen kokemisen ja esittelyn keskus. Uuden museon tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset. Hankkeesta kiinnostuneista kunnista valitaan maksimissaan neljä jatkosuunnittelua varten.

Kuva: Pentagon Design Oy

Hankkeen taustalla ovat Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys. Ne käynnistivät maa- ja metsätalousministeriön erityisavustuksella sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon aikaansaamiseksi.

Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa selvitetään, mistä kunnasta tulee Suomen eräkulttuurikeskus. Halukkaiden kuntien tulee kertoa perustelut kiinnostukselleen tammikuun 2021 loppuun mennessä. Samalla kiinnostuneiden kuntien on esiteltävä ehdotuksensa museon tiloiksi, näkemyksensä vierailijapotentiaalista, alueensa tarjoamat resurssit ja synergiaedut museolle sekä alustavan valmiutensa museohankkeen rahoittamiseksi.

Suomalaisten hyvinvointi on aina perustunut eräkulttuuriin; jääkauden jälkeen maa asutettiin metsästämällä ja kalastamalla, sata vuotta sitten luonto toi taloudellisen hyvinvoinnin ja nykyään eräkulttuuri tarjoaa elämänlaatua monimuotoisella tavalla”, toteaa Suomen Metsästysmuseon johtaja Anne Uotila-Laine.

Tavoitteenamme on luoda kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen erä- ja luontokulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka. Uudella museolla tulee olemaan tärkeä rooli sijaintialueen imagon luomisessa ja aluetalouden vaikuttajana sekä kansainvälisesti merkittävänä kulttuurikohteena. Isäntäkaupungilleen tämä on nimenomaan elinvoima- ja kilpailukykyasia”, sanoo uuden museohankkeen projektipäällikkö Timo Kukko.

Hankkeen sisältöä esittelevät internetsivut julkaistiin 16.11.2020.

https://www.eraluontomuseo.fi/

Lisätietoja:

Timo Kukko

Projektipäällikkö

sähköposti: timo.kukko@metsa.fi
puhelin: 0500 186182

Eräkirjailija A. E. Järvisen kalastusvälineitä. Suomen Metsästysmuseon kokoelmat.