Jahdin lumo -näyttelyssä tutustutaan elämyksellisellä tavalla suomalaisen metsästyksen nykypäivään ja lähihistoriaan sekä pohditaan metsästyksen merkitystä ja oikeutusta. Varsinaisen museoesineistön lisäksi historiaa on elävöitetty multimedioiden ja videoiden avulla.

Pääosassa on viime vuosien tärkein saaliseläin hirvi, jonka jahdista on näyttelyssä autenttinen video. 1800-luvulla vähiin metsästetty hirvikanta alkoi nousta toisen maailmansodan jälkeen metsätalouden muutoksen, vähäisen metsästyksen ja alhaisten petomäärien myötä. Hirven uusi tuleminen muutti suomalaista metsästyskulttuuria ja korosti metsästysseurojen roolia.

Hirvenmetsästys Metsästysmuseon Jahdin lumo -näyttelyssä.

Kuva: Jouni Partanen

Metsästyskulttuuria on muuttanut myös teknologinen kehitys. Laadukkaat ja edulliset metsästysaseet tähtäinkiikareineen mahdollisti aktiivisen metsästyksen koko kansalle. Parantunut metsästysvaatetus, radiopuhelimet, koiratutkat ja matkapuhelimet ovat auttaneet metsästäjää saavuttamaan uudenlaisia eräkokemuksia. Suomen luontoa taas muutti 1900-luvun aikana tulokas- ja vieraslajit. Jahdin lumo esittelee joukon Suomeen levinneitä tai istutettuja uusia riistaeläimiä valkohäntäpeurasta kanadanhanheen.

Näyttelyssä on hyödynnetty modernia ääni- ja valotekniikkaa tavoitteena luoda visuaalisesti ja äänimaailmaltaan monipuolinen ja mielenkiintoinen näyttely, joka tuo mieleen teatteriesityksen. Työpanoksensa ovat antaneet Suomen parhaat lavastajat ja valaisijat.

Näyttelyn rakentamista ovat tukeneet Rakennusmestarien Säätiö, Suomen Metsästäjäliitto, Oy Eräkontti Ab ja Sako Oy.

Lapsiperhe Metsästysmuseon Jahdin lumo -näyttelyssä.

Kuva: Nelli Kivinen.