Näyttelyssä on hyödynnetty modernia ääni- ja valotekniikkaa tavoitteena luoda visuaalisesti ja äänimaailmaltaan monipuolinen ja mielenkiintoinen näyttely, joka tuo mieleen teatteriesityksen. Näyttelyä ovat olleet tekemässä Suomen parhaat lavastajat ja valaisijat.

Jahdin lumo -näyttelyssä tutustutaan elämyksellisellä tavalla suomalaisen metsästyksen nykypäivään ja lähihistoriaan sekä pohditaan metsästyksen merkitystä ja oikeutusta. Varsinaisen museoesineistön lisäksi historiaa on elävöitetty mm. multimedioiden ja videoiden avulla. Riistaeläimistä pääosassa on viime vuosien tärkein saaliseläin hirvi, jonka jahdista näyttelyssä on autenttinen video. Näyttelyssä esitellään joukko Suomeen levinneitä tai istutettuja uusia riistaeläimiä valkohäntäpeurasta kanadanhanheen.

Näyttelyn rakentamista ovat tukeneet: Rakennusmestarien Säätiö, Suomen Metsästäjäliitto, Oy Eräkontti Ab ja Sako Oy.