Merilinnustus on vaativa merellinen metsästysmuoto, joka edellyttää merilinnustajalta metsästystaitojen ja hyvien varusteiden lisäksi taitoa liikkua merellä usein hyvin nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa. Tärkeimmät saalislajit ovat alli, haahka, koskelot ja telkkä.

Merilinnustus on ollut saaristolaisille tärkeä toimeentulomuoto ainakin 1500-luvulta lähtien. Linnustajat väijyivät saalistaan luodoille kivistä rakennettujen näkösuojien takana, ja lintuparvia houkuteltiin ampumaetäisyydelle veteen aseteltujen houkutuskuvien eli kaaveiden avulla. Tuliaseiden lisäksi merilintuja pyydettiin myös salmikapeikkojen yli viritetyillä verkoilla 1500-luvulta alkaen aina 1800-luvun alkuun asti.

Houkutuskuvia eli kaaveita Metsästysmuseon merilinnustus-näyttelyosiossa.

Kuva: Jouni Partanen