Ansapolulla

Etusivu > Julkaisut

Ansapolulla
Tuotekoodi
91
5,00 €
kpl

Kirja esittelee ansapyynnin historiaa ja entisaikojen pyyntilaitteita.

Kirjassa esitellään eläinlaji- tai eläinryhmäkohtaisesti niitä pyyntilaitteita, joiden avulla metsänriista muuttui taitavien pyyntimiesten toimesta ravinnoksi tai arvokkaaksi kauppatavaraksi (turkikset). Kirjassa on esitelty mm. petoeläinten pyynnissä käytetyt kuopat, tarhat, loukut ja raudat, hirvi- ja peura-ansat, kanalintujen ansapyynnin monet muodot, vesilintuansat, jänispaulat sekä jouhilaudat ja muut pikkulintujen pyynnissä käytetyt menetelmät. Luonnollisesti myös aikoinaan hyvin tärkeälle kettujen ansapyynnille on kirjassa omistettu runsaasti sivuja. Myös hylkeiden ansapyynnin muotoihin (verkot, raudat, koukut) voi tutustua kirjan avulla. Riistanhoidollista ansapyyntiä edustavat kirjassa mm. petolintujen pyyntilaitteet, haukkaraudat ja -häkit.

Pääpaino kirjassa on 1500-luvulta 1900-luvun puolivälin paikkeille Suomessa käytettyjen ansapyyntimenetelmien esittelyssä. Joidenkin pyyntitapojen historian on voitu todeta ulottuvan aina kivikaudelle asti (esim. hyljeverkot, peurakuopat). Nykyisin sallitut pyyntilaitteet sivuutetaan lähinnä maininnalla, sillä niiden käytöstä ja rakentamisesta on saatavilla metsästäjäjärjestöjen hyviä opaskirjasia

Jukka Peltonen. - Riihimäki : Suomen Metsästysmuseo, 1997. - 82 s. : kuv. - (Suomen Metsästysmuseon julkaisuja, ISSN 1237-3591 ; 7). - ISBN 952-9729-05-7 Lisäpainos v. 2000.

tech
tech