Finlands Jaktmuseum

Öppet ti-sö 10-16.

Finlands Jaktmuseum är det viktigaste infocenter inom sitt verksamhetsområde. Till museets arbetsuppgifter hör att samla, deponera och ställa ut kulturtradition av finsk jakt. Inom museets funktioner hör ett bibliotek och en arkiv som står till forskarnas förfogande. Varje år sätter museet flera utställningar och evenemang för den lokala och nationella allmänheten.

Samlingar

Museets samlingar innehåller över 20 000 föremål med anknytning till jakt och över 140 000 fotografier. Biblioteket har sannolikt den i Skandinavien mest omfattande samlingen av böcker med anknytning till jakt. Utöver böcker på finska innehåller biblioteket ett stort antal av böcker på svenska och engelska. Arkivet omfattar viktiga organisationella arkiver sådana som Finlands jägarförbunds arkiv och Finlands viltvårdstiftelses arkiv. Arkivet tar också emot material från jaktklubbar och privatpersoner.
Metsästäjän ampumatarvikkeet (kaulaneuvot, pyssynporohkat): ruutipahka, ruutimitta, nalliputkilo ja luotikukkaro. Aunuksen Karjala, 1800-luku.

Utställningar

Basutställningen i Finlands Jaktmuseum ger en översikt av den finska jaktens tiotusenåriga historia – den berättar om jaktens utveckling från en viktig näring fram till våra dagars fritidsintresse. Museets basutställning presenterar också fångstredskap som använts under olika tider – från stenåldern ända till våra dagar.


Varje år producerar Finlands Jaktmuseum en eller två förflyttande utställningar som är först förevarande i museet och sen erbjudas till andra museer, naturcentraler och kulturorganisationer. Utöver sitt egna utställningar ställer museet årligen flera förflyttande utställningar producerade av andra institutioner.
Det finns en virtuel utställning som fotograferades på sommaren 2019. https://360.northmanvr.com/F1eKRio8TW/9663150p&192.45h&90.04t

Historia

Finlands Jaktmuseum grundades av Finlands Jägarförbund år 1930. Museet öppnades ändå först år 1972 i Borgå. Till en ny museibyggnad byggd av Riihimäki stad flyttade museet på våren 1990. För museets verksamhet ansvarar Finlands Jaktmuseum rf. Såväl individuella medlemmar som nationella jaktorganisationer formar medlemskapet i föreningen. Museiverksamheten finanseras huvudsakligen med jaktkorttillgångar.