Kokoelmat

Suomen Metsästysmuseo kerää ja tallentaa suomalaista erähistoriaa ja metsästysperinteitä. Museo on eräkulttuurin tietokeskus, jonka laajat esine-, valokuva-, arkisto- ja kirjastoaineistot ovat kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Osa kokoelmista on yleisön nähtävillä näyttelyissä, mutta niihin voi tutustua myös Kantapuu-tietokannassa sekä Finnassa.

Metsästysmuseon kokoelmat palvelevat laajaa asiakaskuntaa – museovieraita, tutkijoita, oppilaitoksia, tiedotusvälineitä sekä erä- ja luontoharrastajia. Museo on yhteiskunnan muisti, joka ulottuu yksilön muistia pidemmälle palvellen myös tulevia sukupolvia.

Metsästysmuseo ottaa vastaan tallennustehtävänsä mukaisia lahjoituksia eri kokoelmayksiköihin.
Lahjoituksista sovitaan museon kokoelmahenkilöstön kanssa etukäteen. Lahjoituksista tehdään museon ja lahjoittajan välinen sopimus, jolloin omistusoikeus siirtyy museolle. Lahjoitettavan aineiston taustatiedot ovat tärkeä lisä tallennusta ja myöhempää tutkimusta varten.

Metsästysmuseon Kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelmien Rekisteri- ja tietosuojaseloste.