Arkisto

Metsästysmuseon arkisto on suomalaista metsästyskulttuuria tallentava erikoisarkisto.

Metsästysmuseon arkisto on suomalaista metsästyskulttuuria tallentava erikoisarkisto. Kokoelmiin tallennetaan metsästykseen liittyviä yksityisten henkilöiden, metsästäjäjärjestöjen sekä metsästysseurojen arkistoja ja metsästysperinnettä kerätään. Se on myös Suomen Metsästäjäliiton päätearkisto. Luetteloituja arkistoja löytyy lähes 150 metsästysseuralta ja kymmeniltä yksityishenkilöiltä. Lisäksi arkistossa on pienpainatteita, muistitietohaastatteluja, kokoustaltiointeja, videoita ja eräaiheisia lauluja sisältäviä äänitteitä.

Arkistonmuodostajien kokoelmien perustiedot on siirretty Finna-Kantapuuhun. Niihin pääsee tutustumaan ottamalla yhteyttä suoraan museoon ja varaamalla ajan arkistoon tutustumiseen. Arkistoluetteloita ei julkaista Finnassa, mutta niitä voidaan pyynnöstä lähettää asiakkaille sähköpostilla.

Arkisto ei lainaa eikä luovuta lahjoitettuja aineistoja edelleen yksityishenkilöille. Lahjoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä museoon luovutusohjeiden saamiseksi.

Arkisto on avoinna ma – pe klo 9.00 – 16.00. Yhteydenotot puhelimella tai sähköpostilla.


Pälkäneen Metsästysseuran arkistoa ennen ja jälkeen järjestämisen.