Esineet kertovat erähistoriasta

Suomen Metsästysmuseon noin 30 000 esineen kokoelmat kertovat monipuolisesti suomalaisen eränkäynnin historiasta ja sen muuttumisesta elinkeinosta harrastukseksi.

Valtaosa esineistöstä on peräisin 1900-luvun alkupuoliskolta, mutta kokoelmissa on myös esineitä aina 1600-luvulta lähtien.

Metsästysaseiden ja muiden pyyntivälineiden ja -laitteiden lisäksi kokoelmiin kuuluu muun muassa liikkumis- ja leiriytymisvälineistöä, jahtivaatteita ja erätaidetta sekä metsästysseuratoimintaan, koiraharrastukseen ja riistanhoitoon liitttyvää esineistöä. Museolla on myös yli 1 500 kalastusvälineen kokoelma. Suuria esineryhmiä ovat myös metsästysseurojen hihamerkit (n. 2 000 kpl), eräaiheiset exlibris-kirjanomistajamerkit (n. 1 200 kpl) sekä koira- ja ampumakilpailujen palkinnot (n. 1 500 kpl).

Museon laajat asekokoelmat näyttävät millaisilla aseilla Suomessa on hankittu ruokaa metsästä eri aikoina. Metsästysmuseo kerää ja tallettaa erityisesti suomalaisten asevalmistajien – niin pyssyseppien kuin asetehtaittemmekin – tuotteita. Asekokoelmiin kuuluu myös monien suomalaisten urheiluampujien käyttämiä kilpailuaseita. Patruunapakkauksia ja yksittäisiä patruunanäytteitä sekä muita ase- ja ampumatarvikkeita on lähes kaksi tuhatta.

Koti- ja ulkomaiset metsästystrofeet sekä muut eläinnäytteet muodostavat huomattavan osan museon esinekokoelmista. Kansainvälisestikin merkittävä osa museon trofeekokoelmia on museon perusnäyttelyn osana oleva Jaakko Ojanperän kokoelma, jossa on edustettuina yli sata eläinlajia tai alalajia – yhteensä noin 250 trofeeta.

Kuvia kokoelmista