Tutkimus

Suomen Metsästysmuseon perustutkimukseen kuuluvat museon kokoelmien taustojen selvittäminen ja syvennetty luettelointi.

Suomen Metsästysmuseon perustutkimukseen kuuluvat museon kokoelmien taustojen selvittäminen ja syvennetty luettelointi. Tutkimusta tehdään näyttelyjen ja julkaisujen taustatyöksi. Yksittäisiin asiakastiedusteluihin vastaaminen saattaa myös vaatia tutkimustyötä.

Tutkimusyhteistyötä tehdään yliopistojen, muiden museoiden ja muistiorganisaatioiden sekä vapaiden tutkijoiden kanssa. Metsästysmuseon kokoelmista löytyy mielenkiintoista aineistoa eri alojen opinnäytetöihin, tutkimuksiin ja historiikkeihin.

Museon Metsästyksen muistitieto -hankkeessa kerätään suunnitelmallisesti metsästysperinnettä ja -kulttuuria haastattelemalla vanhoja metsästäjiä tai eri tavoin eränkäynnin parissa toimineita henkilöitä. Haastattelut talletetaan museon arkistoon tutkimuskäyttöön. Mikäli tiedät jonkun hyvän kertojan tai haluat itse kertoa muistojasi, ota yhteyttä museon henkilökuntaan.

Lisäksi museo toteuttaa metsästykseen liittyviä perinteen ja muistitiedon keruuhankkeita yhdessä metsästäjäjärjestöjen ja toisten muistiorganisaatioiden kanssa.

Metsästysmuseo on myös mukana vuonna 2010 käynnistyneessä valtakunnallisessa Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -hankkeessa. TAKO-hankkeessa mukana olevat museot ovat ryhmittyneet seitsemään yhteiskunnan eri osa-alueita tarkastelevaan pooliin. Metsästysmuseo on jäsenenä Ihminen ja luonto -poolissa.