Suomen Metsästysmuseo ry:n hallitus on yksimielisesti päättänyt nimittää FM Perttu Materon Suomen Metsästysmuseon uudeksi intendentiksi. Matero aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta 2023.

Perttu Matero on pitkän linjan kulttuuriperinnön ja pedagogisen alan ammattilainen, jolla on vankka kokemus ja laaja asiantuntemus museon toiminnasta ja erätaitojen vaalimisesta. Hän on työskennellyt aiemmin opetuksen sekä projektien hallinnan parissa, sekä kartuttanut osaamistaan eri näyttelyiden kuratoinnissa ja toiminut Suomen Metsästysmuseon esinekokoelmien amanuenssina.

Suomen Metsästysmuseoyhdistyksen hallitus oli vakuuttunut Materon syvästä asiantuntijuudesta sekä vahvasta näkemyksestä museon kehittämiseksi. Hänen kykynsä yhdistää perinteitä nykyaikaiseen museotyöhön ja luoda merkityksellisiä näyttelykokemuksia teki hänestä erinomaisen valinnan tehtävään.

Intendentin roolissa Matero vastaa Suomen Metsästysmuseon päivittäisestä toiminnasta, näyttelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä museokokoelmien hoitamisesta. Hän johtaa myös museon kokoelmayksiköitä ja toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa museon kehittämiseksi entistä kiehtovammaksi ja tiedon välittämisen keskuksena toimivaksi vierailukohteeksi.

”Olen erittäin kiitollinen nimityksestä Suomen Metsästysmuseon intendentiksi. Tämä on minulle suuri kunnia ja samalla ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa tehtävää joka on minulle sydämen asia. Aion yhdistää museon perinteitä nykyaikaiseen museotyöhön ja luoda kävijöille unohtumattomia elämyksiä. Tavoitteenani on edistää ymmärrystä metsästyksen ja luonnon suhteesta sekä tehdä Suomen Metsästysmuseosta entistä houkuttelevampi ja informatiivisempi kohde. Pyrimme säilyttämään museon arvokasta kulttuuriperintöä samalla kun tuomme siihen uusia näkökulmia ja innovatiivisia ajatuksia. Odotan innolla tätä uutta haastetta ja mahdollisuutta kehittää Suomen Metsästysmuseon asemaa kansallisella museokentällä.”

Suomen Metsästysmuseo on arvostettu kansallinen instituutio, joka kokoaa yhteen metsästykseen ja luontoon liittyvää kulttuuriperintöä. Perttu Materon nimitys intendentiksi vahvistaa museon sitoutumista ammattitaitoon, innovaatioihin ja korkealaatuiseen museotoimintaan.

Lisätietoja:
Anne Uotila-Laine
Museonjohtaja
040 588 2057
anne.uotila-laine@metsastymuseo.fi