Helmikuun 27. päivänä vuonna 1998 Suomen Metsästysmuseossa pidetyssä kokouksessa perustettiin Riihimäen seudun asehistorian harrastajien yhdyssiteeksi Riihimäen Asehistoriallinen Seura KARA ARMS -niminen yhdistys.

Yhdistyshankkeen puuhamiehenä toimi suunnittelupäällikkö Esko O. Toivonen, josta myös tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Varapuheenjohtajaksi valittiin silloinen johtava syyttäjä Mikko Pöyry, ja muut johtokunnan jäsenet olivat tuotekehityspäällikkö Erkki Kauppi ja toimitusjohtaja Henry Paasikivi, molemmat tuolloin Sako Oy:n palveluksessa, sekä merkittävä riihimäkeläinen kulttuurivaikuttaja varatuomari Arvi Paloheimo ja pääjohtaja Iiro Viinanen. Metsästysmuseota hallituksessa edustivat museonjohtaja Lauri Haataja sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana toiminut amanuenssi Jukka Peltonen.

Sekä yhdistyksen nimi että merkki sisältävät viitteitä seuran toimialaan ja kotipaikkaan. Merkin muoto tulee tietenkin kilvestä. Vasemmassa yläreunassa olevat mustat renkaat voi mieltää päällekkäispiippuisen aseen piipuiksi, joita yhdistää suora kara. Kuvio on samalla mm. asevalmistuksessa tärkeän nikkelin vanha symboli. Pohjan värit ovat Hämeen maakuntavärit. Kara Arms -nimi tulee siitä, että suurin osa nykyistä Riihimäkeä on aikoinaan kuulunut Karan kylään. Merkin on suunnitellut Esko O. Toivonen.

 

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaan Seuran tarkoituksena on ”edistää laaja-alaista ase- ja varushistorian tutkimusta ja siihen liittyvien kulttuuriarvojen säilymistä sekä vaalia ase- ja varushistoriallisen esineistön säilyttämistä alkuperäisessä asussaan.” Seuran tarkoituksena on lisäksi edistää historiallisilla aseilla tapahtuvaa ampumaharrastusta sekä järjestää näyttelyitä, esitelmiä ja muita alaan liittyviä tilaisuuksia. Yhdistyksen perustavassa kokouksessa korostettiin pyrkimystä ymmärtää asehistoria hyvin laajasti, ei siis vain tuliaseiden historiana.

Metsästysmuseolla järjestetty ruudinsavuinen Ase ja Kirja -keräilytapahtuma oli usean vuoden ajan seuran voimannäyte.

 

Koko toimintansa ajan yhdistys on ollut kiinteässä yhteistyössä Suomen Metsästysmuseon kanssa. Usean vuoden ajan yhdistyksen suurin voimannäyte oli Metsästysmuseolla järjestetty Ase ja Kirja -keräilytapahtuma, joka houkutteli Riihimäelle satoja ase ja erähistoriasta kiinnostuneita. Yhdistyksen muita toimintamuotoja ovat olleet muun muassa retket asehistoriallisesti mielenkiintoisiin museoihin ja muihin kohteisiin, kokousesitelmät sekä ns. tarkkuutuspäivät ampumaradalla. Syksyllä 1999 yhdistys järjesti yhdessä Metsästysmuseon kanssa museotyöntekijöille suunnatun Aseet museossa -kurssin. Yhdistyksen täyttäessä kymmenen vuotta järjestettiin Metsästysmuseossa asekeräilyä esitellyt näyttely, joka perustui jäsenten esinekokoelmiin.

Seuran perustaja ja monivuotinen puheenjohtaja Esko O. Toivonen luovuttamassa arpajaisten palkintokivääriä voittajalle Ase ja Kirja -tapahtumassa vuonna 2005.

 

Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana on Seuran jäsenmäärä ollut 20–30. Valitettavan moni alkuaikojen aktiivisista jäsenistä on poistunut joukosta. Yhdistys kuitenkin jatkaa työtään asehistorian tallentamiseksi. Kaikkea vanhaa ja arvokasta esineistöä ja tietoa ei koskaan saada talteen museoiden suojiin – eikä se liene tarkoituskaan. Merkittävä osa vanhan esineistön ja muun historiallisen aineiston säilymisessä on eri aihepiireihin erikoistuneilla keräilijöillä. Myös asekeräilijät tekevät merkittävää kulttuurityötä tallettaessaan kokoelmiinsa suomalaista ja osin ulkomaistakin asehistoriaa. Keräilijöillä on hallussaan myös paljon sellaista tietoa, jota museotkin voivat hyödyntää.

Riihimäen Asehistoriallinen Seura KARA ARMS ry. juhlistaa merkkivuottaan lahjoittamalla merkittävän tukisumman Suomen Metsästysmuseon perusnäyttelyuudistuksen aseosaston rakentamiseen.

Metsästysmuseo onnittelee 20-vuotiasta KARA ARMSia ja kiittää saamastaan tuesta!

Seuran vuotuiseen ohjelmaan on kuulunut tarkkuutuspäivien ammunta historiallisilla aseilla.

Teksti ja kuvat:

Jukka Peltonen