Metsästysmuseon keskeisenä tavoitteena on jatkossa vahvistaa museon roolia kansainvälisenä kulttuurien kohtaamispaikkana ja ymmärryksen rakentajana.

Suomen Metsästysmuseon henkilökunta vieraili joulukuussa 2023 Tallinnassa Eesti Jahimeeste Selts -järjestön luona. Tämä proaktiivinen lähestymistapa laajensi suhteita virolaisiin museo- sekä metsästystoimijoihin. Se tuotti välittömästi hedelmää. Vierailu loi vankan pohjan tuleville yhteistyöhankkeille.

Vasemmalta oikealle: Museonjohtaja Pekka Allonen, Intendentti Perttu Matero, Amanuenssi Riku Hämäläinen ja Viron kansallismuseon erikoisnäyttelyiden koordinaattori Kristjan Raba.

Tulevaisuudessa museo haluaa tarjota kävijöilleen mahdollisuuden tutustua erilaisiin eräkulttuureihin. Metsästysmuseo esittelee jatkossa monipuolisen valikoiman kansainvälisiä teemoja, vaihtuvien näyttelyiden muodossa täydentäen suomalaista aineistoaan. Ensimmäinen yhteistyöhanke käynnistyi, kun maaliskuussa 2024 Viron kansallismuseon erikoisnäyttelyiden koordinaattori Kristjan Raba vieraili museossa. Viron kansallismuseo, joka on tunnettu korkealaatuisista kiertonäyttelyistään, on suunnitellut näyttelyä metsästyksen merkityksestä suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankuvassa ja arkielämässä. Tämä teema täydentää mainiosti Suomen Metsästysmuseon tarjontaa.

Vasemmalta oikealle, Perttu Matero, Riku Hämäläinen, Kristjan Raba ja Pekka Allonen.

 

 

Lisäksi museon amanuenssi Riku Hämäläisen johdolla on suunnitteilla vuonna 2025 näyttely, joka keskittyy Pohjois-Amerikan intiaanien metsästyskulttuureihin. Näyttely esittelee eri intiaanikansojen metsästystapoja monipuolisesti. Hämäläisen pitkäaikainen tutkimustyö Amerikan intiaanien parissa on luonut vahvat siteet, mikä mahdollistaa yhteistyön syventämisen. Museo on lisäksi rohkeasti lähestynyt muita potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Alustavia keskusteluja on käyty Yhdysvaltain ja Kanadan suurlähetystöjen sekä Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton kanssa. Tämä verkostoituminen vahvistaa museon asemaa kansainvälisenä toimijana ja luo pohjan tuleville yhteistyöhankkeille.

 

Suomen Metsästysmuseo odottaa innolla tulevien vuosien antia ja mahdollisuuksia tarjota yleisölle entistä monipuolisempia ja kansainvälisempiä elämyksiä. Museo haluaa kutsua kaikki mukaan matkalle kulttuurien välisen ymmärryksen ja kohtaamisen maailmaan.

 

Kuvat: Thomas Ermala/Suomen Metsästysmuseo