Esineet ovat pääosin käsityönä tehtyjä metsästysvälineitä ja -varusteita, joista useimmat ovat 150-250 vuotta vanhoja. Mukana on muun muassa ansoja, suksia ja ahkioita. Lisäksi kokoelmassa on 15 suustaladattavaa asetta ja niiden tarvikkeita, kuten ruutipulloja. Kokoelmaan kuuluu useita luovutetun Karjalan alueilta, Suojärveltä ja Suistamolta, saatuja esineitä.

Ruotsinkylän kokoelman esineet muodostavat Metsästysmuseon esinekokoelman vanhimman yhtenäisen osan. Hyväkuntoinen esineistö edustaa maassamme laajasti käytössä olleita kansanomaisen metsästyksen välineitä kattavasti 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Esineiden erinomaiset kontekstitiedot lisäävät kokoelman museaalista arvoa. Useista esineistä tunnetaan omistaja- ja käyttäjätiedot jopa neljän sukupolven ajalta, kuten Juuasta peräisin olevasta karhukeihäästä ja pielisjärveläisistä pyssynporohkoista eli metsästäjän kaulaneuvoista.

Osa kaikkiaan 42 esineen kokoelmasta on ollut Suomen Metsästysmuseon hallussa jo vuodesta 1993. Uusi luovutussopimus kumoaa tuolloin tehdyn deponointisopimuksen.