Arjen historia, siis tavallisten ihmisten arkielämän, tapojen, käytäntöjen ja elämänmenon kokonaisuus on yksi tärkeä osa historianopiskelua. Metsästysmuseon uusi oppimispaketti Elämisen arkea luonnon lähellä pyrkii tuomaan esiin suomalaisten arkea 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, aikana jolloin luonnonläheisyys ja eränkäynti eri muodoissaan oli vielä keskeinen osa elämää. Yläkoulun historianopetusta varten suunniteltu paketti löytyy Finna Luokkahuone -palvelusta.

Riekkoansan virittelyä. Kuva: Suomen Metsästysmuseon kuva-arkisto.

Aineistopaketin avulla pääsee pohtimaan, miten tärkeää metsästys ja ylipäänsä luonnontuotteet olivat ihmisten ravintotaloudessa ja lisätulon tuojana. Paketissa sivutaan myös suurpetojen ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, rahvaan ja herrasväen eroja sekä metsästykseen liittyviä uskomuksia. Oppimispaketin apuna voi käyttää Metsästysmuseon kotisivuilta löytyvää tietotekstiä.

Finna Luokkahuoneesta löytyy runsaasti muutakin materiaalia opettajien käyttöön, ja sen avulla pyritään parantamaan museoiden kokelmien saavutettavuutta. Aineistot ovat avoimia ja vapaasti opetukseen käytettävissä: https://www.finna.fi/Content/luokkahuone-aineistopaketit